Cílem je přebudovat nepoužívanou zahradu v centru města, u sídla městské policie. „Stávající zeleň bude postupně upravena a doplněna, prostor bude dále vybaven drobným mobiliářem, například lavičkami, odpadkovými koši a hracími prvky pro děti,“ informoval Dušan Kubica z odboru rozvoje. V současné době je zahrada nevyužitá a pro občany nepřístupná.

Právě ti mají teď možnost se vyjádřit k dalšímu osudu zelené plochy. Její podobu a další využití mohou ovlivnit, stejně jako zájmové organizace a instituce.
Proto město připravuje schůzku všech, kteří se na projektu chtějí podílet. Své náměty mohou předložit na jednání, které se uskuteční 22. května v budově městského úřadu. Už teď je jasné, že do projektu se zapojí Okrašlovací spolek, Mateřské centrum Žirafa a zahradní architekt. Ten nakonec schválené projekty a náměty zpracuje do výsledné podoby. Město k dotaci, která činí 150 tisíc, přidá dalších přibližně sto tisíc korun.