Proti stejnému období roku 2007 byl počet evidovaných nižší dokonce o 1298 osob a míra nezaměstnanosti o 2,11 procenta. V celém trutnovském okrese bylo koncem dubna 3791 lidí bez práce. Během sledovaného měsíce se přitom nově evidovalo 644 občanů. Největší míra nezaměstnanosti je tradičně ve Vítězné 9,77 procenta, dále v Mostku 8,37 procenta a také v Žacléři 8,2 procenta.

Nejnižší ve Vrchlabí 3,48 procenta, Špindlerově Mlýně 3,57 procenta a v Lánově 4,50 procenta. S příspěvkem úřadu práce vzniklo v dubnu 47 pracovních míst u zaměstnavatelů, 5 uchazečů zahájilo samostatnou výdělečnou činnost. Na veřejně prospěšných pracech bylo umístěno 49 lidí, z toho většina na místa, financovaná z prostředků Evropského sociálního fondu. Do rekvalifikace bylo zařazeno 81 uchazečů.