V královédvorském Slavoji plnili prvňáčci ze ZŠ Schulzovy sady úkoly podle názvů pohádek. Při Pošťácké vyráběli obálky a razítkovali. Princeznu solimánskou jim připomnělo mazání a zdobení chleba s tvarohem. Statečnost musely děti prokázat při návštěvě sklepa. Tam určovaly podle hmatu předměty. Další důkazy pro Policejní pohádku musely zjistit při testu. „Navštívil nás také duch Karla Čapka, který dětem přiblížil svůj život,“ prozradila ředitelka Marta Staníková.

Vodnickou a Doktorskou pohádku inspirovalo lovení papírových ryb, přenášení zraněného a výroba sádrového obvazu na palec. Nejhumornějším úkolem byla „výroba“ tlustého pradědečka. Při něm tři družstva nastrojila jednoho prvňáčka do co největšího množství oblečení, až vznikly obří kuličky.
Také v Úpici se inspirovali při noci s Andersenem Čapkovými pohádkami.

„Navštívili jsme dům, v němž 17 let žila rodina Čapkova, v současné době je sídlem Policie ČR. Náčelník Martin Kuhn děti seznámil s prací místního oddělení a ochotně zodpověděl dotazy. Prostory budovy byly přímo stvořené pro četbu Čapkovy policejní pohádky,“ informovala ředitelka Jana Šimková. Velkou legraci zažili nocležníci při balení mumie do toaletního papíru. Největší překvapení je čekalo při večerní procházce. „Cestou jsme narazili na doktora Antonína Čapka, který nás přizval na poradu při léčbě pohádkových bytostí.

V parku jsme tak mohli vidět rusalku se zlomenou nožkou, havlovického vodníka, kterého trápilo revma, hejkala s nemocnými hlasivkami i kouzelníka Magiáše, kterému zaskočila pecka,“ doplnila Šimková. Při odchodu z parku děti přepadli loupežníci vedeni Krvavým Čepelkou. Scénky připravila Jednota divadelních ochotníků.