Kromě závodů se tu uskuteční do neděle také semináře a školení instruktorů. Povede je účastnice mistrovství světa Petra Florschuetz z Rakouska. „Soutěž bude posuzovat prezident Federation Cynoloque International obedience Johann Kurzbauer,“ informovala jedna z pořadatelek akce Hana Grundmannová. Obedience je název pro soutěž, která vznikla v anglicky mluvících zemích a znamená poslušnost. Říká se ji také vysoká škola poslušnosti. Jde tedy o cviky, které může provádět pes kteréhokoli plemene a jakékoli velikosti. Soutěž má různé stupně obtížnosti. Poprvé se s ní mohli zájemci v našem regionu seznámit na podzim, kdy se na Hrubých lukách konal veřejný trénink. Nyní se tu bude konat historicky první závod nového kynologického sportu.

Obedience je sportem, ve kterém je kladen velký důraz na souhru psa s jeho pánem a na přesné provádění různých cviků. Je výjimečná v tom, že jí může dělat každý pes od malé čivavy po obrovskou dogu. Obedience není o drilu, ale o zábavné poslušnosti.

Zdejší pořadatelé z Nového světa se věnují novým sportovním aktivitám pro pejsky a jejich pány už několik let. Díky tomu tak mohli zájemci vidět nebo si také vyzkoušet agility, dogfrisbee nebo flyball. „Doufáme, že si také obedience najde u nás další příznivce, protože to aktivita pro každého,“ uvedla Daniela Hoblová z pořádajícího Nového Světa.

Na závodech, které jsou veřejnosti přístupné, se v šesti výkonnostních skupinách představí padesátka závodníků z celé republiky.

A jak obedience prakticky vypadají?Kategorie začátečnické se cvičí se takto: 1. Sedni ve skupině,2. Odložení v leže ve skupině,3. Pos­lušnost za pohybu (bez vodítka),4. Lehni za pohybu,5. Přivolání do základní pozice,6. Vyslání vpřed do čtverce,7. Nesení předmětu,8. Aport přes překážku,9. Vlastní identifikace,10­. Kontrola na dálku. Pokud Vám některé body připadají známé a jednoduché, tak věřte, že známé jsou, ale jednoduché zcela jistě ne. Cílem obedience je přesnost, důslednost, správné provedení. U začátečníků by tomu tak ještě být nemuselo, ale nám přišlo rozumější dbát na přesnost hned od začátku, takže pejsek při sedni sedí a nevystrkuje nožku, při lehni leží jako sfinga, při chůzi sleduje páníčka (dle poznámky ve Zkuš. řádu – dychtivě sleduje!), nevzdaluje se od něj, jeho plece jsou přesně u kolena psovoda, pes dokonce neotáčí hlavu za zvukem, cizím hlasem apod. Jediný „cvik“, se kterým se kynologové setkávají často poprvé je Vlastní identifikace. U začátečníků jde o to, že si páníčkové vezmou od někoho, kdo při nácviku má funkci tzv. stewarda, klacík, dřívko a uschovají si ho za účelem napachování. Když dojde na vlastní identifikaci rozhodí steward na hromádku zbylá dřívka a obejde postupně páníčky. Ti odevzdají klacík a steward ho odloží vedle hromádky. Páníček vyšle pejska a ten musí najít ten správný, páníčkův. Ještě ke kontrole na dálku, jde o sedni a lehni (později i vstaň), páníček stojí 5 m před pejskem (u 3 – 15 m!).