U příležitosti 63. výročí ukončení druhé světové války si přítomní představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Vojensko–historického a muzejního spolku, skauti, poslanci a další připomněli válečné oběti a věnovali jim vzpomínku. Hlavní projev pak přednesla místostarostka Hana Horynová. Účastníci pietního aktu položili věnce k památníkům.