V Trutnově jsou zvyklí separovat

„Ke zvýšení poplatku došlo v důsledku se zvyšováním provozních nákladů, které se vypočítávají zpětně z ceny za odvoz,“ vysvětluje Tomáš Síč, pracovník odboru životního prostředí na trutnovské radnici. Ve městě bylo na konci loňského roku rozmístěno 100 kusů kontejnerů na papír, 120 na plast a 70 kontejnerů na sklo. Od začátku roku 2008 přibylo zhruba dalších deset kontejnerů.

„Lidé v Trutnově jsou zvyklí třídit odpad, separace roste každým rokem,“ poznamenává Síč a dodává: „Když se lidé ozvou, že by chtěli nový kontejner na tříděný odpad, prověříme, zda se ho na tom místě uplatní umístit a jednáme.“

Jak třídit? Poradí vám ve Vrchlabí

Recept na kvalitní sběr a třídění odpadu znají ve Vrchlabí, o čemž svědčí i nedávné druhé místo v kategorii měst nad pět tisíc obyvatel krajské soutěže o čistou obec. „Je to aktivní politika města. Před lety jsme například angažovali městského ekologa, neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a na trhu hledáme vždy tu nejefektivnější možnost,“ vysvětluje starosta Jan Sobotka. Ve městě se o sběr a třídění odpadů totiž stará hned několik firem. Vrchlabský úspěch navíc také dokazuje, že třídění může být efektivní i při zachování poplatků za popelnici. Ve většině měst se platí za osobu.

Ve Dvoře si lidé mohou vybrat

V třídění odpadů nezůstává příliš pozadu ani Dvůr Králové. Ve zmíněné krajské soutěži, do níž se letos zapojilo 365 zdejších samospráv, město na Labi obsadilo třetí příčku. Také tady se platí za popelnici, ne za hlavu. Lidé si mohou vybrat, zda chtějí za týdenní svoz dát 1660 korun nebo za čtrnáctidenní 960 korun. Osaměle žijící osoby mají slevu. Třídění odpadů je soběstačné, nově letos město zavedlo také možnost pronájmu kompostérů. Každý rok se zvyšuje počet stanovišť s kontejnery na třídění, vloni přibyly nádoby na bílé sklo.

Navíc město pravidelně několikrát do roka organizuje svoz nebezpečných odpadů. Při tom posledním ho odevzdali občané 13,8 tun. Přinesli také 80 elektrospotřebičů nebo 2,5 tuny pneumatik. Při sběru zeleného odpadu se na podzim shromáždilo 86 tun větví a listí. Koncem roku také město uspořádalo soutěž ve sběru nápojových kartonů. Pravidelně dostávají občané informační brožury s radami, jak třídit. Nechybí ani seznam míst, kde lze různé druhy bezpečně odevzdat i to, co se s vytříděným odpadem děje.

Žacléřští platí za odpad paušálně

V Žacléři s necelými čtyřmi tisíci obyvatel se platí za odvoz odpadu paušálně. Letos 384 Kč na osobu a rok, vloni to bylo o 6 korun méně. Celkem je v letošním rozpočtu na odpadové hospodaření vyčleněno 1, 8 milionu, z toho svoz komunálního přijde na 1,5 milionu. To zhruba pokryje částka vybraná na poplatcích. „Stále se snažíme zlepšovat možnosti třídění odpadu. To je výhodné jak pro ekologii obecně, tak konkrétně pro občany. Čím více toho roztřídíme, tím méně odpadu musí firma Transport odvézt, a to se pak projeví v ceně paušálu,“ potvrdil starosta Miroslav Vlasák.