Boj místních obyvatel proti provozování linky na zpracování odpadů na kraji města pokračuje. Krajský úřad v Hradci Králové nedávno prodloužil firmě Gemec Union takzvané integrované povolení k provozu zařízení na zpracování odpadu. „To jednoznačně definuje škálu odpadů, které může společnost na své lince zpracovávat. Zároveň určuje, za jakých podmínek může zařízení odpady zpracovávat,“ uvedl Petr Vinklář z tiskového oddělení krajského úřadu.
Firma potřebovala povolení proto, aby mohla pokračovat v činnosti s odpady. „Pokud by toto povolení společnost nezískala do konce letošního října, nemohla by dál v bývalých dolech s odpady nakládat a zpracovávat je,“ řekl Vinklář.
Gemec sváží do Žacléře odpady od roku 1993. Zpracovává třeba kaly z čistíren odpadních vod, elektrárenský popílek a ocelářské strusky. Některé v podobě základkové směsi ukládá do šachty.