„Splnili jsme náročné podmínky nutné k povolení zpracovatelského provozu,“ konstatoval majitel firmy Zdeněk Adamec. Většina dolu je dnes podle jeho slov vyplněna základkovou směsí, vyrobenou míchání z dovezených odpadů.
Žacléřští občané ale další odpady na šachtě nechtějí. Krajskému úřadu před vydáním integrovaného povolení zaslali nesouhlas s povolením další činnosti pro firmu Gemec. „Nebylo přihlédnuto k našim připomínkám, nebyly zapracovány do hodnotící zprávy. Myslíme, že je potřeba rovněž posouzení vlivu na životní prostředí,“ prohlásil žacléřský starosta Miroslav Vlasák. Proti rozhodnutí kraje se už radnice odvolala. Zastává totiž názor, že po zaplnění dolu už není důvod dál na kraji města odpady zpracovávat.
Město nebylo jediným subjektem, kterému se povolení od Královéhradeckého kraje nelíbí. „Pokud vím, tak se všichni účastníci řízení odvolávali,“ uvedl Jiří Jirásek, žacléřský zastupitel a jeden z iniciátorů protestní petice. K ní připojilo podpisy více než šest set lidí. Petici poslali signatáři v únoru letošního roku krajskému hejtmanovi. Ani to jim nepomohlo.