Mši celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka. Ve svém vystoupení se věnoval také přínosu Rukopisu pro české umění a národní obrození. Nelze podle něj schvalovat účelového lhaní, byť pro dobré účely. „Bylo ale potřeba velké odvahy vystoupit tehdy s podporou českého jazyky,“ ocenil Václava Hanku biskup Duka. Upozornil na nebezpečí, které ovlivňuje současnou společnost, kterým je konzumismus. Vyzdvihnul také význam četby a knih pro rozvoj člověka.

Potom posvětil biskup nový oltář kostela. Deska je kamenná a pochází z třináctého století. Našli ji při rekonstrukčních pracích. Pod centrální desku vložil biskup Duka svaté ostatky. „Jsem velice rád, že se podařilo pro náš chrám získat právě relikvie svaté Ludmily, patronky naší země a svatého Pavla, prvního apoštola,“ řekl farář Jan Czekala.

Biskup Duka s hejtmanem královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem a starostou Danielem Lukešem odhalili archeologické nálezy. Ty dokazují, že na místě kostela stála v minulosti románská basilika. Společně ještě podepsali pamětní listinu. Do tubusu k ní přidali ještě několik mincí a také flash disk s informacemi o kostele. Biskup Duka pouzdro uložil do jednoho ze sloupů kostela. Pro všechny přítomné to by výjimečný zážitek, protože k otvoru musel biskup vylézt po žebříku.

Na závěr předali královédvorští farníci Dominiku Dukovi věcné dary. Biskup si prohlédl také nově upravenou kobku, kde Václav Hanka před 190 lety Rukopis nalezl. Ve spolupráci směstským muzeem tu vznikla nová expozice, která mapuje historii rukopisných bojů a představuje osobnost Václava Hanky. Posledním bodem víkendového programu, který byl věnován oslavě Rukopisu, bylo setkání vkonšelské síni Staré radnice.