Obyvatelé okolních domů si na problém stěžují dlouhou dobu. Vadí jim, že se o stromořadí nikdo pravidelně nestará. Dosud řešení komplikoval fakt, že stromy byly majetkem státu. Nyní došlo k dohodě mezi Správou a údržbou silnic o převodu pozemků se zelení na obec. Další komplikací, která může úpravu zeleně ovlivnit, je zařazení aleje mezi registrované významné krajinné prvky. „K zásahům, tedy i průřezu, si musí ten, kdo je zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí Josef Pácalt.
Na údržbu aleje by podle odborníků ze životního prostředí stačil průřez a uprava korun. V současné době začíná období, které je pro takové práce ideální. „Podněty občanů předáváme odboru správy a investic města, který má pozemky na starosti,“ doplnil Josef Pácalt.