Komunikace v oblasti Dukelského náměstí připomínají spíše tankodrom. Po podzimní stavbě kanalizace pro nový domov pro seniory ve Svatojánské ulici zůstaly povrchy silnic v dezolátním stavu. Radnice plánuje jejich „regeneraci“ na jaře.


Úprava bude navazovat na plánovanou rekonstrukci Dukelského náměstí, která má být kompletně ukončena v příštím roce.


Zpracování projektu bylo svěřeno ateliéru Adip z Hradce Králové, který do úprav zahrne i ulici Jiřího z Poděbrad a Na Tržišti.

Dlažba

„Letos počítáme s vydlážděním ulice Jiřího z Poděbrad, která bude široká 3,5 metru a vedle jednosměrné komunikace vznikne pojízdný chodník. Dále bude vyasfaltována silnice v prostoru Dukelského náměstí a zřízeno 14 parkovacích míst. Čtyři vzniknou směrem k ulici Na Tržišti, na rohu pak bude zvýšený přechod pro chodce a do ulice směrem k policii se počítá s 10 parkovacími místy,“ přibližuje letošní investici starosta Josef Cogan.


Uprostřed náměstí je plánován vodní prvek, zeleň, nové osvětlení, zádlažba a lavičky. Vjezd k bezbariérovému vchodu do budovy městského úřadu bude umožněn hendikepovaným s tím, že se počítá i s jedním parkovacím stáním. Jinak bude centrální plocha sloužit výhradně jako odpočinková zóna a tyto jmenované úpravy budou realizovány v příštím roce.


Na parkovacích plochách bude po dokončení akce následně zaveden jednohodinový režim stání (60 minut zdarma). Letos bude řidičům umožněno parkování před městským úřadem neomezeně. Hrubé náklady na rekonstrukci Dukelského náměstí se odhadují na pět milionů korun. Radnice je uhradí z vlastních zdrojů.