Města, obce i další majitelé objektů zapsaných v seznamu památek, se mohou přihlásit o dotace, které poprvé nabízí Ministerstvo kultury. Pro Trutnov a okolí je k dispozici 3,5 milionu korun.

Jde však výhradně o soliterní nemovitosti, tedy ty, které nejsou v památkových zónách nebo součástí center měst. Oficiální název vyhlášeného programu je Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Termín podání žádostí v prvním kole je šibeniční – 25. březen.

„Akce musí být přitom důkladně připravené včetně projektové dokumentace. Podmínkou je nejméně desetiprocentní finanční spoluúčast uchazečů. Peníze nejsou určeny na modernizaci objektů, například zateplování, nová okna, dveře a podobně,“ zdůraznil Hynek Beneš z oddělení památkové péče, odboru výstavby města Trutnova. Právě sem mají zájemci žádosti podávat. Rozhodovat však budou ministerští úředníci. „V úvahu přichází například pokračování rekonstrukce zříceniny hradu Břečtejn ve Vlčicích,“ dodal Hynek Beneš.