Nejstarším absolventem oboru požární ochrany a bezpečnostního inženýrství dvousemestrálního studia na Technické univerzitě Vysoké školy báňské vOstravě je Zdeněk Pelc. Starosta Sboru dobrovolných hasičů vMalých Svatoňovicích– Strážkovicích se vdevětašedesáti letech rozhodl, že si studiem na univerzitě třetího věku rozšíří znalosti.

„Říkal jsem si, proč to nezkusit. Máme za sebou dizertační práci a testy. Osvědčení nám předal vOstravě děkan fakulty Aleš Dudáček. Potěšilo nás, že se slavnostního aktu zúčastnil ikrálovéhradecký hejtman Pavel Bradík a další osobnosti. Bylo to pro nás hodně slavnostní,“ přiblížil pocity zasloužilý hasič. Činnosti se věnuje přes čtyřicet let. Má na kontě řadu vyznamenání, působil vrůzných hasičských funkcích. „Jinak jsem se do důchodu živil převážně vautodopravě,“ dodal bystrý senior.

Studium začal vBílých Poličanech, druhý semestr pak vměstečku uOpavy. „Myslím, že mi to vzdělávání hodně pomohlo. Nejhorší asi bylo, že jsme si museli všechno, co jsme slyšeli na přednáškách, zapisovat a ztoho se pak učit. Hodně nám však pomohly videoukázky a byli jsme ina několika velmi zajímavých exkurzích. Jsem rád, že jsem univerzitu absolvoval.

Teď uvažuji, že si ještě přidám na podzim další dva semestry. Někteří mí mladší kolegové dokonce vážně přemýšlejí nad vysokou školou,“ dodal hasič Zdeněk Pelc.