Toto uznání práce pro Sokol obdržela J. Pivcová na návrh výboru královédvorské sokolské jednoty u příležitosti významného životního jubilea. Je první členkou královédvorského Sokola, který obdržel toto významné sokolské vyznamenání.

J. Pivcová se stala členkou Sokola v útlém věku, neboť Sokolem žila celá rodina a její dědeček, řídící učitel J. Lhotský, byl za první republiky dokonce starostou královédvorské sokolské jednoty. A tak není divu, že malá Jajka, jak jí říkali nejen doma, ale i v Sokole, začala cvičit brzy. Pak bohužel přišla 2. světová válka a s ní zákaz všeho sokolského.

Po válce se dorostenka Jarmila vrátila do Sokola, ale ne sama, přivedla s sebou také své spolužačky ze školy, které pro sokolování získala. Věnovala se nejen klasickému cvičení, ale také sjezdovému lyžování a běhu na lyžích. Na XI. všesokolském sletu si zacvičila skladbu dorostenek s bílými kroužky. A potom přišel opět zákaz Sokola, tentokrát komunistický. J. Pivcová se však i nadále věnovala základní tělesné výchově a vstoupila do nově vzniklého odboru ZTV, později ZRTV. Vedla cvičení žen, nacvičovala s nimi spartakiádní skladby, a když vzniklo nové cvičení pro rodiče s dětmi, tehdy světová rarita, kterou uvedla v život profesorka Jana Berdychová, začala vést oddíl rodičů s dětmi.

V roce 1990 byla mezi těmi, kteří obnovovali Českou obec sokolskou, župu Podkrkonošskou Jiráskovu a v roce 1991 také Sokol Dvůr Králové n. L. S velkou chutí se pustila do sokolské práce. Vyvinula velké úsilí při navracení sokolského majetku nejen pro naši jednotu, ale i dalšího majetku naší župy. V roce 1994 dovedla na Strahov opět své svěřence z oddílu rodičů s dětmi, sama cvičila ve skladbě Karneval a také ve skladbě Věrné gardy. V této době zastávala funkci župní místostarostky, byla členkou výboru ČOS, náčelnicí a jednatelkou jednoty, vedoucí župní cvičitelkou rodičů s dětmi.

Na dalších dvou porevolučních sletech cvičila ve skladbách Věrné gardy a nacvičovala skladby pro rodiče s dětmi. V současnosti stále aktivně pracuje ve výboru Sokola jako první místostarostka i ve cvičitelském sboru.