Lokalita byla už v minulosti určena pro bytovou zástavbu. Projekt, který vznikl počítá s tím, že město pozemek zainvestuje inženýrskými sítěmi. Potom nabídne parcely jednotlivým zájemcům.


Město počítá s investicí osm milionů korun. Při prodeji parcel budou náklady na infrastrukturu započítány do ceny. Zájemci musí počítat s tím, že při přípravě projektu se budou muset přizpůsobit některým podmínkám, například vzhledu oplocení nebo výšce střechy. O případném budování bytových domů rozhodnou zastupitelé podle finančních možností města. „Uvažuje se samozřejmě o možnosti získání dotace na jejich budování,“ informoval Miroslav Šnajdr z odboru rozvoje. Výstavba by měla skončit v listopadu. Vzniknou vozovky, chodníky, veřejná zeleň, kanalizace, vodovod, plyn, veřejné osvětlení i telefonní přípojky.