Pokud se podaří získat dotace, má učiliště podle slov ředitelky Jindry Pilousové v plánu (možná už letos) navázat spolupráci s podobně zaměřenými typy škol v sousedním Slovensku. Vyřešila by se tím především jazyková bariéra. Na škole se totiž, protože jde o speciální školu, nevyučuje žádný cizí jazyk. Cílem zahraničních stáží je žáky seznámit s podmínkami vzdělávání v zahraničí, jiným vybavením dílen či rozdílnou kulturou. Studenti získávají i zkušenosti se začleněním do mezinárodního kolektivu.