Od prvního ledna už nemají příbuzní zemřelého nárok na pětitisícové pohřebné. Chybějící peníze se tak nejspíš odrazí na úrovni smutečních obřadů. Ušetřit se však dá ise ctí a při zachování přání zesnulého.

Splátkový kalendář ušitý na míru

„Procento lidí, které čekalo na výplatu pohřebného, nebylo velké. Snahu ušetřit jsme zatím upozůstalých nezaznamenali, a pokud tomu tak bude, myslím si, že půjde jen ovýjimky,“ uvedla Vladimíra Píchová zpohřebnictví Za Bílou věží. Vzápětí však dodala, že pohřeb lze už pořídit ina splátky, což nezatíží rodinnou peněženku. „Snažíme se vyjít lidem vstříc. Cena standardního pohřbu isobřadem se pohybuje kolem 18tisíc a výše. Jednotlivé splátky se rozpočítají podle dohody spozůstalými,“ vysvětlila princip fungování Vladimíra Píchová.

Ušetřit na pohřbu při zachování cti zesnulého isdekorem a grácií lze především podle Píchové na květinách. „Smuteční věnec dnes stojí kolem tisíce korun. Pokud si pozůstalí objednají věnec za více členů rodiny zvlášť, cena razantně stoupne,“ poznamenala.

Peníze vynaložené na parte a rakev už nejsou natolik rozdílné. „Cena za dřevěnou rakev se pohybuje do pěti tisíc korun. Zatím jsme však nezaznamenali žádnou změnu vobjednávaných službách. Lidé se snaží ctít přání zemřelého, než za každou cenu šetřit,“ shoduje se s „kolegyní“ majitelka další pohřební služby Zdeňka Hrušková. Využívanou možností jsou ipapírové rakve. „Spodní díl zůstává dřevěný, avšak víko je zněkolikavrstvé lepenky. Tyto rakve si objednává především magistrát při sociálních pohřbech,“ upřesnila Hrušková.

Vposledních letech si lidé začali šetřit na vlastní pohřeb sami. „Odkládám si stranou peníze zdůchodu, abych nezatěžovala tolik své děti,“ potvrdila 75letá důchodkyně Marta Koutecká. Uložit peníze na pohřeb si kromě pojistek mohou lidé do Společnosti přátel žehu. Po jednorázové platbě od 14do 18tisíc korun společnost zajistí pohřeb podle představ zesnulého. Pokud by však měli pozůstalí jiné přání, doplatek už musí uhradit sami.