Města a obce Královéhradeckého kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM byly rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Soutěžilo se ve skupinách obcí do pěti set obyvatel, od pěti set do pěti tisíc obyvatel a poslední kategorii tvořila města s více než pěti tisíci obyvateli. Soutěž byla vyhlášena na období roku 2007. „Kritérii hodnocení byly celková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla, nápojového kartonu, nebezpečných odpadů a elektroodpadu v přepočtu na jednoho obyvatele města či obce,“ řekl vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí ing. Petr Uhlíř. Konečné pořadí bylo stanoveno součtem dílčích pořadí města/obce v jednotlivých komoditách.

Do soutěže o „Čistou obec“ bylo zapojeno 365 obcí a měst Královéhradeckého kraje. „Jsem rád, že většina obcí v kraji se aktivně a odpovědně věnuje třídění odpadů, realizuje osvětové a vzdělávací akce pro své občany čímž jim umožňuje chránit přírodu pro další generace. Také mě těší rozšíření soutěže oproti loňskému prvnímu ročníku o další kategorie, kterými jsou ceny elektrosystémů. Můžeme odměnit další obce, které vynikají ve sběru dalších druhů odpadů, “ řekl hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík.

Do soutěže o „Čistou obec“ se v roce 2007 zapojily také kolektivní systémy - ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN, které se zabývají organizací zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. „V roce 2005 se třídění odpadů rozšířilo o zpětný odběr použitých elektrozařízení. Jedná se o efektivní způsob zajištění sběru a recyklace těchto výrobků. Naším cílem je motivovat obce a občany ke zkvalitnění služby zpětného odběru. Proto jsme se rozhodly vyhodnotit nejlepší obce z pohledu sběru vyřazených elektrozařízení a ocenit je za provedenou práci,“ uvedl generální ředitel společnosti EKOLAMP ing. Petr Šulc.

Stejně jako v loňském ročníku prvenství v kategorii nad 5 000 tisíc obyvatel získalo město Jaroměř. „Těší mě, že naše město získává další ocenění za svou činnost v oblasti třídění odpadů. Vítězství v soutěži o „čistou obec“ chápu jako ocenění snahy občanů našeho města. Městský úřad se snaží zlepšovat podmínky pro třídění odpadů. Nakupujeme nové kontejnery, organizujeme sběry nebezpečných a velkoobjemových odpadů, realizujeme vzdělávací a osvětový program, ale těmi kdo odpady skutečně třídí, jsou naši občané,“ uvedl místostarosta města Jaroměř František Vrabec.

Vítězství v kategorii do 5 000 obyvatel získalo město Solnice. „Pro občany Solnice i pro mě samotného je získání titulu „Čistá obec“ velkou odměnou za naši společnou práci. Třídění odpadů se naše město věnuje již od konce devadesátých let. Navázali jsme skvělou spolupráci s místní svozovou firmou, díky které se podařilo vybudovat opravdu hustou síť sběrných nádob. Občané se postupem času naučili, že třídění odpadů je nejenom prospěšné, ale také to, že šetří jejich kapsu. Přesto, že jsme vyhlášeni jako čistá obec, plánujeme ve městě zlepšovat ještě řadu věcí v oblasti třídění odpadů,“ sdělil nám tajemník města Pavel Faltus.

Vítězství v kategorii obcí do 500 obyvatel získala obec Olešnice. „Jsme velice rádi, že Olešnice získala titul „Čistá obec“. Malé obce často stojí ve stínu měst a větších sídel. Přitom práce na úřadě a s lidmi v obci je stejná a mnohdy náročnější než v podmínkách městského úřadu. V Olešnici se třídění odpadu věnujeme již od roku 2000. Toto ocenění je tedy výsledkem dlouholeté a vytrvalé práce nás a našich občanů,“ řekl starosta obce Jiří Moravec.

Výsledky soutěže „o čistou obec“ za rok 2007

Kategorie obcí do 500 obyvatel:
1. místo - obec Olešnice
cena: 70 000 Kč, 9 nádob na tříděný sběr
2. místo - obec Třebešov
cena: 35 000 Kč, 6 nádob na tříděný sběr
3. místo - obec Třebihošť
cena: 20 000 Kč, 3 nádoby na tříděný sběr

Kategorie obcí do 5 000 obyvatel:
1. místo - město Solnice
cena: 70 000 Kč, 9 nádob na tříděný sběr
2. místo - městys Nový Hrádek
cena: 35 000 Kč, 6 nádob na tříděný sběr
3. místo - městys Častolovice
cena: 20 000 Kč, 3 nádoby na tříděný sběr

Kategorie měst nad 5 000 obyvatel:
1. místo - Jaroměř
cena: 70 000 Kč, 9 nádob na tříděný sběr
2. místo město - Vrchlabí
cena: 35 000 Kč, 6 nádob na tříděný sběr
3. místo - Dvůr Králové nad Labem
cena: 20 000 Kč, 3 nádoby na tříděný sběr

Zvláštní ocenění kolektivních systémů pro zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

Cena systému Asekol
Kategorie obcí do 500 obyvatel - obec Malá Úpa
cena: 15 000 Kč
Kategorie obcí do 5 000 obyvatel - město Solnice
cena: 30 000 Kč
Kategorie měst nad 5 000 obyvatel - město Chlumec nad Cidlinou
cena: 45 000 Kč

Cena systému Ekolamp
Kategorie obcí do 500 obyvatel - obec Mladějov
cena: 15 000 Kč
Kategorie obcí do 5 000 obyvatel - obec Lično
cena: 30 000 Kč
Kategorie měst nad 5 000 obyvatel - město Dvůr Králové nad Labem
cena: 45 000 Kč


Cena systému Elektrowin
Kategorie do 500 obyvatel - obec Zdobín
cena: 15 000 Kč
Kategorie do 5 000 obyvatel - obec Solnice
cena: 30 000 Kč
Kategorie nad 5 000 obyvatel - město Chlumec nad Cidlinou
cena: 45 000 Kč


Celkové pořadí naleznete na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz

VÍTĚZNÁ MĚSTA A OBCE

Vítězná města v soutěži o „Čistou obec“ v roce 2007:

1. místo v kategorii nad 5 000 obyvatel - město Jaroměř, starosta ing. Jiří Klapesa
1. místo v kategorii do 5 000 obyvatel - město Solnice, starosta
1. místo v kategorii nad 500 obyvatel - obec Olešnice, starosta

Město Jaroměř, 12 767 obyvatel

Město Jaroměř se do systému EKO-KOM zapojilo v roce 2002. Od té doby vytrvale a cílevědomě pracuje na zahuštění sběrné sítě, rozšiřuje třídění ve městě o nové komodity a přijímá opatření, tak aby se množství a kvalita vytříděného odpadu neustále zlepšovala.
Jaroměř se jako jedno z prvních měst zapojilo v roce 2004 do krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který je realizován Královéhradeckým krajem ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. V rámci tohoto projektu jsou městům a obcím zapůjčovány nádoby na tříděný sběr. Město Jaroměř touto cestou získalo již 60 kusů nádob, o které zahustilo svou sběrnou síť.
V roce 2005 město zavedlo oddělený sběr bílého a barevného skla a v roce 2006 zahájilo sběr nápojového kartonu.
Město vede aktivní informační kampaň o třídění odpadů formou letáků do schránek a článků v místním tisku. Základní školy pravidelně navštěvuje zábavně-naučná výstava společnosti EKO-KOM, a.s. nazvaná Tonda Obal na cestách.
Titul „čistá obec“ získává město již podruhé. Naposledy bylo město stejným titulem oceněno v loňském roce. V roce 2005 se město umístilo na třetím místě v celorepublikové soutěži o křišťálovou popelnici společnosti EKO-KOM.
Opakované prvenství v krajské soutěži, získání titulu „Čistá obec“ v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel a umístění mezi nejlepšími městy v rámci celé republiky je výsledkem dlouholeté činnosti a práce města v oblasti třídění odpadů a potvrzuje správnost a účinnost politiky města v oblasti odpadového hospodářství.

množství vytříděných odpadů dle jednotlivých druhů v roce 2007:
papír 22,6 kg/obyvatele
plast 8,5 kg/obyvatele
sklo bílé 2,6 kg/obyvatele
sklo barevné 8,2 kg na obyvatele
nápojový karton 0,1 kg/obyvatele

Město Solnice, 2 245 obyvatel

Solnice je jedním z prvních měst Královéhradeckého kraje, které se zapojila do systému EKO-KOM. Se svými 2 245 obyvateli se město řadí mezi menší města v kraji. Přesto, že se jedná o malé město, dokázala se Solnice zařadit mezi nejlepší města v Královéhradeckém kraji v oblasti třídění odpadů. Solnice provozuje málo obvyklý systém sběru a svozu tříděného odpadu. Město zvolilo systém maloobjemových nádob, hustě rozmístěných mezi domy. Občané tak mají k místům na třídění odpadu blíže. Město pravidelně organizuje svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů a sběr vyřazených elektrozařízení. Ve spolupráci s místní svozovou firmou město pravidelně informuje o sběru a svozech odpadů a podílí se na výchově dětí, mládeže a dospělých.
Na svém území město provozuje sběrný dvůr, který, mimo jiné, slouží také pro sběr vyřazených elektrozařízení.

množství vytříděných odpadů dle jednotlivých druhů v roce 2007:
papír 27,1 kg/obyvatele
plast 14,6 kg/obyvatele
sklo bílé 0,2 kg/obyvatele
sklo barevné 15,5 kg na obyvatele
nápojový karton 0,2 kg/obyvatele

Obec Olešnice (okres Rychnov nad Kněžnou), 415 obyvatel

Olešnice se s 415 obyvateli řadí do skupiny nejmenších obcí Královéhradeckého kraje. Obec má v třídění odpadů dlouhou tradici. Kategorie obcí do 500 obyvatel byla v II. ročníku soutěže vyhlášena poprvé a vítězství Olešnice v této kategorii je výsledkem dlouhodobé a systematické práce úřadu a občanů obce.
V obci se třídí a sbírají všechny druhy odpadů včetně odděleného sběru bílého a barevného skla, sběru nápojových kartonů, kovových obalů, nebezpečných a velkoobjemových odpadů a zpětného odběru elektrozařízení. Nejen že obec nabízí občanům možnost třídění a sběru všech druhů odpadů, ale také se může pochlubit nejhustší sítí sběrných nádob na tříděný sběr v Královéhradeckém kraji. V Olešnici je rozmístněno 41 nádob na tříděný sběr. To znamená, že na každých 10 obyvatel obce připadá jedna nádoba na tříděný sběr. Zejména tyto skutečnosti právem vynesly Olešnici na první místo v soutěži o čistou obec.

množství vytříděných odpadů dle jednotlivých druhů v roce 2007:
papír 12,8 kg/obyvatele
plast 12,1 kg/obyvatele
sklo bílé 0,9 kg/obyvatele
sklo barevné 14,5 kg na obyvatele
nápojový karton 0,2 kg/obyvatele