Nárůst porodů za prvních pět měsíců roku zaznamenaly dvě porodnice v regionu. V jilemnické je hlavním důvodem několikaměsíční uzavření vrchlabského oddělení. Teď se tam provádějí přestavby inženýrských sítí. Jak uvedl ředitel jilemnické nemocnice Jiří Kalenský, navýšení porodů je až o 45 procent proti běžnému stavu. Od ledna do konce května se tam narodilo 373 dětí. „Přijali jsem kvůli tomu nově šest zdravotních sester a jednoho lékaře. Kapacity lůžek a sálů jsou dostačující. Mírně se zvýšil zájem o alternativní porody, které tu provádíme za pomoci relaxačních pomůcek. Zvyšuje se zájem otců či jiných rodinných příslušníků o účast,“ řekl Jiří Kalenský. „Po konzultaci s nimi a po vysvětlení možných rizik si však maminky většinou nadále vybírají spíše typické fyziologické polohy,“ podotkl Kalenský.
Nárůst porodů zaznamenala také trutnovská porodnice. Tam je důvodem nedávná dočasná výluka oddělení v Náchodě a také zavřená porodnice v Opočně.
„Od začátku roku do konce května máme na kontě 446 porodů a narodilo se tu 452 dětí. Je to zhruba padesátiprocentní nárůst, ale zvládli jsme to bez problémů. Další zdravotnický personál jsme nepřijímali,“ uvedl primář oddělení Aleš Dlouhý.