Kromě mše a výkladu o křesťanské výchově v rodinách bylo důležitou součástí oficiální představení symbolů obce. „Pouť je v Malých Svatoňovicích jednou za tři roky. Věděli jsme, že přijede otec biskup a že tu bude sváteční atmosféra. Využili jsme toho, a požádali ho, aby požehnal praporu obce a praporu hasičů,“ vysvětlila starostka obce Eva Hylmarová. Představuje si přitom, že tento den by se mohl stát tradicí. „Hledali jsme tu nejsvátečnější příležitost jak oficiálně uvést do života symboly, které nám schválil parlament,“ řekla Hylmarová.


V letošním roce uplynulo 650 let od první písemné zmínky o Svatoňovicích. „Historie Velkých a Malých Svatoňovic se prolínala. Základ kdysi jediné obce byl na územích dnešních Velkých. Pak se obec začala rozšiřovat. Samostatná historie obcí se počítá od roku 1882,“ dodala Hylmarová.