Lokalita při tom dozná opravdu výrazných změn. Most zmizí, nahradí ho křižovatka. Pro pěší vznikne podchod. V plánech je i nátokový objekt pro vodu stékající z okolních svahů. Z prostoru stavby bude odtěženo zhruba 4,5 tisíce metrů kubických zeminy.

Pro obyvatele města je nejdůležitější průjezdnost. „Úplná uzavírka silnice na Trutnov má být vždy jen krátkodobá, v řádech dnů. Naprostou většinu času bude komunikace průjezdná, samozřejmě s omezeními dle postupu prací,“ potvrdil stavbyvedoucí Radek Machek. Jinak tomu bude s odbočkou do Prkenného Dolu. Tam bude průjezd uzavřen již zkraje června a potrvá až do dokončení stavby.

Se zbouráním samotného mostu počítá harmonogram prací v polovině srpna. „Ani při tom by nemělo dojít k dlouhodobé uzavírce. Počítáme s tím, že provoz hned převedeme na novou komunikaci. Samozřejmě může dojít k nepředvídaným komplikacím, ale dopravu chceme omezit co nejméně,“ potvrdil stavbyvedoucí Machek

Investorem dlouho plánované akce za 35 milionů korun je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, termín dokončení byl stanoven na říjen letošního roku.