Posádka kromě informací z oblasti prevence rakoviny prsu zajistí rovněž distribuci poukázek Ženy ženám s 200korunovým příspěvkem na preventivní vyšetření na mamografu. Autobus, který zavítá do 34 měst v Čechách, bude stát na parkovišti Tesca od 11 do 18 hodin. „Jít přímo za ženami do terénu je určitě dobrý způsob, jak šířit informace o této velmi důležité prevenci, proto jsme růžovou jízdu podpořili. I díky adresným pozvánkám VZP, kterými jsme vloni vyzvali na vyšetření prsou naše klientky, které mamografický screening déle než tři roky neabsolvovaly, se podařilo v minulém roce počty vyšetřených žen v ČR zvýšit.

Stále je však mnoho žen, které tuto prohlídku od 45. roku věku nepodstoupily vůbec, a zároveň mnoho těch, které nechodí pravidelně. Každé dva roky mají přitom ženy ve věku 45–69 let nárok na bezplatné vyšetření. Protože jde zároveň o preventivní vyšetření, připomínám, že žádný regulační poplatek ženy v tomto případě neplatí,“ říká MUDr. Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Zájemci mohou v autobusu získat adresy nejbližších screeningových center a také kontakty na pacientské organizace. Stěžejním cílem akce je přesvědčit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a přitom snadnou cestou k včasnému odhalení nebezpečí rakoviny prsu, jsou pravidelná preventivní mamografická či sonografická vyšetření.