Při této příležitosti uspořádali včera zaměstnanci kontaktního centra pro uživatele drog RIAPS – Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov seminář pod záštitou starosty města Ivana Adamce.

Zajímavé přednášky vyslechlo zhruba šedesát sociálních pracovníků, lidí z občanských poraden, nízkoprahových center, učitelů i zástupců policie či justice. V regionu se odhaduje 240 problémových uživatelů drog. Těch, kteří v loňském roce kontaktovali trutnovský Riaps, je 138. Průměrný věk klientů je 24 let. Nejmladšímu je 16 a nejstaršímu klientovi 40 let. Dvě třetiny počtu tvoří muži. Injekčně užívalo drogy 114 osob. Převažuje pervitin.

Pořadatelé akce se snažili přiblížit důvody, proč jsou programy harm reduction pro drogově závislé důležité, a vysvětlili i nesmyslnost mýtů. „Někteří lidé si například myslí, že výměna stříkaček je podporou fetování,“ řekla mimo jiné vedoucí sociální pracovnice kontaktního centra Olga Trunečková. „My ale s jejich užíváním drog nesouhlasíme. Brát drogy jim rozhodně náš program neumožňuje,“ konstatovala sociální pracovnice. Mýtem je podle ní dále třeba tvrzení, že uživatelé tvrdých drog začínali marihuanou. „Samozřejmě že je marihuana vstupní branou do drogových závislostí. Ale mezi našimi klienty tvoří 99,5 procenta, zatímco 100 procent z počtu jsou kuřáci. A 100 procent tvoří i lidé, kteří už dříve pili alkohol,“ vypočítala pro zajímavost Olga Trunečková.

Kontaktní centrum Riaps se na semináři prezentovalo jako středisko, ve kterém drogově závislí díky navázanému kontaktu se sociálními pracovníky podstupují motivační trénink. Ten je důležitý pro jejich další život, znamená posun v jejich sociálním fungování. Pomáhá jim orientovat se v dalším působení, nalezení vhodné práce a podobně. „Naším cílem je také eliminovat nákazy infekčními chorobami,“ uzavřela Trunečková.