„Obracíme se na vás jako na ředitele firmy, která má ve své moci konečně rozseknout problém dostavby obchvatu České Skalice,“ píše v dopise Jaroslav Andres, předseda výboru občanského sdružení Za obchvat. Ten ředitele Brunclíka upozorňuje, že nové sdružení ve snaze o řešení nejdříve požádalo ŘSD v Hradci Králové o informace o stavu věci a potom ještě pozvalo jeho zástupce na ustavující valnou hromadu sdružení Za obchvat, která se konala 8. ledna.
„Bohuže na náš dopis nikdo neodpověděl, na řádné pozvání nikdo na valnou hromadu s velkou účastí veřejnosti nepřišel.

Tento nezájem nás mrzí a proto se obracíme na vás, abychom mohli nastolit pro dokončení obchvatu zdárnou spolupráci, protože předpokládáme, že náš zájem je s vaším stejný,“ uvádí Andres, který generálního ředitele Brunclíka upozornil, že pokud sdružení neuspěje ani u něj, bude nuceno se obrátit na ministra dopravy Aleše Řebíčka přímo nebo prostřednictvím poslanců a senátorů.


První dopis ŘSD Hradec Králové poslal za občanské sdružení Za obchvat Jiří Vít. V něm vyzval k podání pravdivých nezkreslených informací, proč nebyl dodržen termín dokončení stavby, zda ŘSD jednalo s vyvlastňovaným o možnosti vyrovnání, zda byl objednán znalecký posudek ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti a jakým způsobem a kdy se začne s důrazným prosazováním dokončení stavby obchvatu. Otázky uvedené v prosincovém dopise však zůstaly bez odpovědi.