Za vším stojí snaha města získat státní dotace na rekonstrukci budov. Dvě ze škol, Schulzovy sady a R. A. Dvorského, potřebují opravy , které mají stát řádově desítky milionů korun. Na to město nemá. Větší škola má samozřejmě šanci nějaký příspěvek od státu dostat.
Radní na svém posledním zasedání rozhodli, jakým způsobem budou ředitelé škol na slučování spolupracovat. Novým ředitelem sloučeného subjektu se stane Josef Sedláček. V současné době vede ZŠ Schulzovy sady, jejíž název ponesou i zbylé dvě školy.
Z řad učitelů vzešel návrh, aby město zvolilo zcela nové jméno. Ten však neprošel.
Vzájemná spolupráce bude důležitá. Jak připomněla učitelka Jana Jebousková, každá ze škol připravovala podle zákona vlastní výukové programy, které se mezi sebou mohou výrazně lišit. „Na jejich přípravě jsme pracovali dva roky,“ připomněla. Při rychlosti, s jakou ke sloučení dochází, mohou vzniknout problémy při jejich sladění.
Sloučení bude zatím spíše administrativní záležitostí. „Půjde o postupný útlum,“ sdělila vedoucí odboru školství Ivana Holubcová. Nebudou se proto v dohledné době uzavírat žádné třídy nebo vyklízet jeden z objektů. K tomu má dojít až za několik let.
Dotace na rekonstrukci škol by mohlo město získat nejprve v příštím kalendářním roce. Celkem bude třeba vynaložit asi 175 milionů korun.