Věra Ouhrabková, vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel na Městském úřadu Trutnov, údaje potvrdila: „Tendence je, že snoubenci jsou starší, většina uzavírá manželství, když jim je okolo třiceti let. Je to celosvětový trend. Před lety bylo normální, když se lidé brali ve dvaceti. Nyní se nám velmi mladí snoubenci objeví na úřadě tak jednou do roka.“

Její slova dokládají i statistiky věku snoubenců v okrese. Podle čísel nejčastěji vstupují do manželství muži a ženy od 25 do 29 let. Druhá nejpočetnější je skupina ve věku od 30 do 34 let. Nejméně je naopak zastoupena skupina 18 až 19 let. V roce 2006 uzavřeli sňatek pouze tři ženiši a 14 nevěst z této věkové kategorie.

Za první až třetí čtvrtletí roku 2007 se v okrese Trutnov uskutečnilo 582 sňatků, 330 manželství naopak požádalo o rozvod. Jen pro srovnání, v loňském roce zaznamenali v matričním obvodě Trutnov 226 svateb. Osm párů dalo před úředním přednost sňatku církevnímu. V obvodě Dvůr Králové nad Labem, který čítá 11 obcí, bylo v roce 2007 oddáno 114 párů (o 29 více než o rok dříve).

Velmi populární přitom byly svatby na hradě Kuks, který si jako místo slavnostního obřadu vybralo 42 párů. Matriční obvod Vrchlabí, ve kterém je 8 obcí, zaznamenal za loňský rok 182 svateb, 10 z nich bylo církevních.

Sňatky na Trutnovsku

Kategorie Muži⋌Ženy
18 – 19 let     3⋌14
20 – 24 let   42⋌115
25 – 29 let   205⋌252
30 – 34 let   167⋌100
35 – 39 let   69⋌44
40 – 49 let   64⋌41
nad 50 let   46⋌25
CELKEM   596⋌591


svobodní  421⋌445
rozvedení   175⋌138
vdovec/vdova   0⋌8


*statistika je za rok 2006, údaje jsou z internet. stránek Českého statistického úřadu v H. Králové