„Myslím, že se práce v poslední době zrychlila. Netvrdím, že bychom si nepřáli, aby nás bylo víc, ale prostě to není možné. Počty soudců jsou celostátně stanovené a nic se s nimi nedá dělat,“ upozornila předsedkyně soudu Irena Šolínová. „Musíme hledat rezervy sami u sebe. Běžná agenda se řeší hned, komplikované případy, které vyžadují například tři až čtyři znalecké posudky a podobně, trvají i u nás třeba několik let,“ dodala Irena Šolínová.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo podrobné přehledy soudních agend, jak se řešily v jednotlivých krajích i okresech v celé České republice. Nejaktuálnější pocházejí z roku 2006. Jen pro příklad uveďme některá z konkrétních statistických čísel soudních případů: V agendě exekucí byl nápad 3695 případů, vyřízeno bylo 3984 případů, nebylo vyřízeno 69 případů a nebylo provedeno 2518 případů.

V agendě trestní byl u trutnovského soudu nápad 894 věcí, bylo podáno 583 obžalob. Samosoudcovskou agendou se řešilo 536 případů a bylo podáno 311 návrhů na potrestání. V civilní agendě byl nápad 2704, vyřízeno bylo 2997 věcí, nevyřízeno 1112 a pracovně neskončeno 1823 případů.