Investice do půdní vestavby školní budovy v Gorkého ulici představuje pětadvacet milionů korun. Deset milionů zajistí přidělená státní dotace, zbytek uhradí město z rozpočtu.
Vznik šesti odborných učeben pod střechou je pokračováním postupné rekonstrukce budovy školy, jejíž historie se píše od roku 1929. Zatím má na kontě obnovu kuchyně, sociálních zařízení a kompletní opravu střechy. „Pro půdní vestavby jsme museli na jaře připravit prostor. Vybourat dřevěné konstrukce a nahradit je kovovou verzí tak, aby nám dřevo nepřekáželo pro využití celé půdy,“ řekl ředitel Jiří Paták.
Vestavba má být hotova do prosince, pak přijde na řadu vybavování tříd. „Učit tam začneme až od příštího školního roku. Zařízení do jedné třídy přijde na sto tisíc korun,“ dodal Paták. Tři učebny pro jazyky s multimediální technikou, hudebna, výtvarná dílna a třída pro pracovní vyučování pomohou sjednotit výuku do centrální budovy. Čtvrté a páté ročníky jsou totiž stále detašované do Školní ulice.