„Moje představa je taková, že k úpravám na jednotlivých částech bude docházet postupně, aby nebyl příliš narušen chod zařízení,“ řekla ředitelka Střelnice Lenka Vričanová.
A co všechno bude nové? Opravami projde například zadní trakt budovy, kde vznikne nová vestavba a schodiště. To by mělo napomoci plánu propojit celý objekt. „Určitě to bude oproti současnosti velká výhoda. Například přesuny pro členy souborů po objektu budou pohodlnější,“ uvedla Vričanová.
Prostorově se zvětší také podzemní Klub Kotelna pro menšinového diváka.
O tom, že si více než sto let stará stavba renovaci zaslouží, svědčí i fakt, že k posledním úpravám došlo po natáčení filmu režiséra Miloše Formana, Hoří, má panenko. Bylo to v roce 1972 a styl přestavby odpovídal tehdejší době.
„Rekonstrukce bude finančně velmi nákladná, ale o konkrétní sumě je předčasné mluvit,“ dodala ředitelka Střelnice k investicím spojených s opravami. Odhady se pohybují kolem 20 milionů korun. Už teď má ale město vyhotovenou studii renovace a připravují se i prováděcí projekty.
Opravy by měly kulturnímu domu vrátit vzhled, díky kterému tady kultovní snímek nominovaný na Oscara před čtyřiceti lety vznikl. Jejich výsledek by měl totiž odpovídat tehdejší podobě Střelnice.