Tátové, ale i mámy podepisovali petici. Všichni, kteří se zastavili, projevili nebývalý zájem o iniciativu sdružení Spravedlnost dětem. To bojuje za ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Péče o dítě, ve které se rodiče střídají v předem dohodnutých, pravidelných intervalech, našla v Trutnově nebývalou podporu. A to nejen u mužů, ale i u řady žen. „Chápu ženské, které brání dětem ve styku například s otcem alkoholikem, nebo s nějakým agresivním individuem. Ale proč by nemělo dítě mít nárok na oba rodiče, když se jen spolu navzájem neshodnou? Sama jsem rozvedená a s bývalým manželem jsme řešili otázky dětí vždy dohodou. Střídavá péče je určitě dobrá věc. Fandím tomu. Za nás ta možnost nebyla. Jen do ní nesmí zainteresovaní tahat rivalitu a zášť,“ konstatovala například Hana Krebsová.

„O dceru Šárku se marně soudím už čtyři roky. Tři hodiny týdně, kdy se s ní stýkám, mi nestačí. To, co určil soud, mi nevyhovuje. Proto jsem dnes přijel do Trutnova až z Plzně podpořit myšlenku střídavé rodinné výchovy. Jsem tu i s další, malou dcerkou Natálkou, o kterou pečuji se svou současnou partnerkou,“ sdělil jeden z otců, Milan Langmaier.

Vpodvečer pak v restauraci U kostela prezentoval zájemcům dokumentární film s názvem Střídavka režisér a autor snímku Luboš Patera. V autentickém dokumentu se svěřila se svými pocity a zkušenostmi ze střídavé rodinné péče i herečka a malířka Barbora Srncová. Autor filmu je zároveň zmocněncem sdružení Spravedlnost dětem. „Měli jsme už několik akcí po republice. Například v Praze. Tady byl však zájem největší,“ prohlásil Luboš Patera.

Střídavá péče dětem zachovává oba rodiče a oběma rodičům umožňuje své děti skutečně vychovávat, nejen se s nimi navštěvovat; vyrovnává společensky nežádoucí absenci otců v porozvodové výchově a podporuje rovnost mužů a žen. Střídavá péče vede rodiče k větší zodpovědnosti za vývoj dětí, vyrovnává mocenské postavení rodičů v porozvodové výchově a tím předchází konfliktům. Střídavá péče přináší dětem lásku více lidí! V zahraničí jde o osvědčenou formu porozvodové výchovy.

DIKCE ZÁKONA PREFERUJE STŘÍDAVOU PÉČI

§ 26
(2) Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.
(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.
(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Z pohledu znalce jako psychologa (tedy v právu laika) dikce paragrafu jazykově definuje stupně důležitosti pro rozhodování:
1) "soud sleduje především" … zájem dítěte - právo na oba rodiče: je výslovně primární
2) "soud vždy vezme v úvahu" … kdo dosud dbal o výchovu: sekundární
3) "soud rovněž přihlédne" … ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem: je až na posledním místě.

Upoutávku na film Luboše Patery Střídačka najdete na webové adrese Z D E ! ! !