Záměr vytvořit vlastní kabelové televizní vysílání se rodil nejen vhlavách zastupitelů, ale dlouhá léta na něj pomýšlel iznámý kameraman Jiří Středa. Právě jeho firma Video JS Úpice byla vybrána a schválena zastupitelstvem, aby se ujala programové náplně televize. „Pokud kameraman získá včas potřebnou licenci, mělo by se začít vysílat již 1.března,“ uvedl místostarosta Robert Hager. Důvodem pro tuto novinku je podle úpické starostky Iljany Beránkové snaha výrazně zlepšit informovanost obyvatel.

„Máme představu, že vznikne zhruba dvacetiminutová smyčka, která se bude aktuálně obměňovat. Lidé by vní měli najít veškeré informace zdění vnašem městě. Nejen opráci na radnici a zastupitelů, ale samozřejmě také osportovním, společenském a kulturním životě,“ vysvětlila Iljana Beránková.

Provoz kabelové televize ve městě má vkompetenci firma Sater, v.o.s., se kterou bude Jiří Středa spolupracovat. „Vsoučasné době má kabel zhruba tisíc dvě stě domácností. Pokud počítáme, že jednotku tvoří vprůměru tři lidé, je to zhruba polovina všech obyvatel Úpice. Ti, co kabel dosud nemají, si budou moci nechat přípojku zřídit.

Do budoucna to jistě vzhledem kpřipravované digitalizaci televizního vysílání nebude marná investice,“ dodal místostarosta Hager. Úpické vysílání bude kvidění ina internetu. Do práce se svými náměty a připomínkami mají zapojit místní občané. Časem by mělo kabelové vysílání zahrnovat iněkteré přímé přenosy. Například zjednání zastupitelstva, což mnozí občané zřejmě ocení.