Podle statistik je třetina nezaměstnaných v regionu starší padesáti let. Jak říká Ladislav Nálevka, vedoucí oddělení trhu práce na trutnovském Úřadu práce: „Vycházíme ze statistik, které pro nás zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Kategorie nad 50 let je rozdělena ještě na podkategorie 50 až 54 let, 55 až 59 let a nad 60 let, protože tito lidé nejsou ještě důchodci, ale ve většině případů stále pracující lidé.“

V dubnu letošního roku bylo v evidenci uchazečů o práci 35% lidí starších více než padesát let, což je o sedm procent více než na konci roku 2006. „Můj názor je ten, že tito lidé dlouhodobě pracovali na jednom místě, v našich podmínkách to znamená Texlen, papírny, elektrotechnický průmysl. A když byli nuceni odejít ze zaměstnání, například kvůli organizačním změnám, špatně se adaptovali na nové prostředí,“ popisuje situaci Nálevka a pokračuje. „Těžko si zvykají na nové pracovní návyky, které by jim mohl poskytnout strojírenský průmysl, například firma Continental, která zde nedávno otevřela působiště. Nehledě na to, že se jedná o práci v jiných polohách – vsedě, pod lupou, pod mikroskopem.“

Nezaměstnaní v kategorii nad 50 let

Období     Celkem   Celkem 50+   Muži 50+ Ženy 50+
prosinec 2006   5690      1628      822 806
březen 2007  5367      1651      842 809
červen 2007   4603      1464      754 710
září 2007   4472       1440       748 692
prosinec 2007 4260      1441      742 699
březen 2008   3979      1374       722 652

I tak ale Úřad práce na uchazeče o práci nad 50 let pamatuje: „Máme snahu motivovat zaměstnavatele, aby tyto lidi přijali do pracovního poměru. Moc se to ale nedaří. Pokud to však vyjde, Úřad práce má prostředky, které může poskytnout. Jedná se o veřejně prospěšné práce – práce pro obec nebo pro obecně prospěšné organizace. Nebo můžeme zaměstnavatelům přispět na mzdové prostředky,“ říká Nálevka a vysvětluje: „Dejme tomu, že si člověk ve firmě vydělá 15 tisíc korun. My můžeme polovinu až 75 % mzdových nákladů zaměstnavateli hradit včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění.“
Podle statistik je počet nezaměstnaných mužů obecně nižší než počet nezaměstnaných žen.

Ladislav Nálevka to zdůvodňuje takto: „Je to zřejmě strukturou zaměstnavatelů a profesí v okrese Trutnov. V textilním průmyslu byla zaměstnanost mužů a žen vyrovnaná, možná že ženy převažovaly, takže, když se v textilních podnicích propouštělo, logicky se na Úřad práce zaevidovalo více žen. Zaměstnanost mužů je v okrese větší díky zaměstnavatelům ze stavebního, strojírenského a elektrotechnického průmyslu nejen na Trutnovsku, Vrchlabsku, ale i na Dvorsku. Automobilka ve Vrchlabí zaměstnává také spíše muže, práce na montážních linkách není pro ženy příliš vhodná. I při sezónních pracích v létě a v zimě jsou větší příležitosti pro muže, kteří mohou pracovat jako údržbáři. V hotelích ale najdou práci i ženy, a to jako servírky, pokojské nebo kuchařky.“

V kategorii nad 50 let to je ale v regionu jinak. V březnu 2008 bylo z počtu 1374 nezaměstnaných starších 50 let pouze 652 žen a 722 mužů „Překvapuje mě to. Je však možné, že je to tím, že mezi muži jsou i bývalí horníci,“ podotýká Nálevka a dodává: „S útlumem těžby na okrese zůstala spousta bývalých horníků v evidenci. Jsou tu dlouhodobě, protože mají zdravotní problémy, jsou těžko zaměstnatelní. Někteří pobírají i vysoké renty, o které by mohli přijít, kdyby nastoupili opět do práce. Hlavním důvodem jejich nezaměstnanosti je však jejich zdravotní stav, který jim nedovoluje nastoupit do práce. Jedná se o dechové problémy, klouby, pohybové záležitosti. Někteří však najdou uplatnění, protože máme zaměstnavatele, kteří přijmou uchazeče se změněnou pracovní schopností.

Na občany starší 50 let, kteří chtějí nalézt práci, pamatuje Úřad práce i s rekvalifikacemi. „Když má zaměstnavatel zájem, dokážeme rekvalifikaci zajistit. Nyní zaměstnavatelé přijímají do práce lidi ze všech věkových kategorií. Padesátiletí nejsou překážkou jako před několika lety, kdy věková hranice odchodu do důchodu byla nižší. Před lety mohl padesátiletý člověk uvažovat o předčasném důchodu, nyní má člověk v padesáti před sebou teoreticky ještě 15 let v zaměstnání,“ říká závěrem Ladislav Nálevka.