„Přestože se v regionech porovnávají počty dopravních nehod, je třeba provést hlubší analýzu, protože jednotlivé okresy mají svá specifika, které vše ovlivňují. Na nehodových úsecích není zpracovaná statistika jejich nebezpečnosti. Vyhodnocený úsek může být ve skutečnosti takový, že při nehodách zde nedochází k závažným zraněním,“ říká dopravní inženýr Václav Javůrek z Dopravního inspektorátu Policie České republiky při Okresním ředitelství Trutnov.

Také Trutnovsko má několik nehodových úseků. Mezi dva „nejznámější“ patří úseky na silnicích I/14 a I/16, tedy průtahy Trutnovem a Vrchlabím.
V Trutnově je zvýšené riziko dopravních nehod od křižovatky Skřivánčí, která ústí na ulici Krkonošská. „Je to jedno z míst, kde dochází ke kolizím. Ty by měly být vyřešeny okružní křižovatkou, s níž se zde počítá a která bude působit i jako zpomalovací prvek pro vozidla přibližující se k Trutnovu,“ vysvětluje Javůrek. Nebezpečný úsek pak pokračuje ulicí Pražská až k ulici Na Struze. Patří sem i ulice Žižkova a průjezd na ulici Polská.

Ve Vrchlabí je rizikový průjezd centrem: od okružní křižovatky až po výjezd směrem na Trutnov ulicí Lánovská. Podle Javůrka je nutné, aby se jednotlivé regiony posuzovaly podle svých specifik, například jaká je struktura silniční sítě a v jakých parametrech jsou silnice vystavěné. „Některé silnice I. třídy nesplňují ani nároky na nově budované silnice II. třídy, a to je právě problém Trutnovska,“ konstatuje dopravní inženýr a pokračuje: „Další věc, která může nehodovost ovlivňovat, má sezonní charakter. Zatímco v některých okresech se intenzita dopravy v zimě snižuje, na Trutnovsku díky oblíbeným lyžařským střediskům naopak narůstá.

Zkušenosti řidičů z okresů s jinými klimatickými podmínkami mohou ovlivnit počet dopravních nehod.“ Důvody havárií jsou však zpravidla stejné jako kdekoliv jinde: rychlá jízda, nedodržení bezpečné vzdálenosti a riskantní předjíždění v nepřehledných místech. „S tím souvisí i stav silnic. Žádná nehoda ale není stejná a nestává se na stejném místě, každá má svá specifika – jinou rychlost, typ vozidla, zkušenosti řidiče. Je tedy praktick nemožné určit konkrétní problematické místo. Velký problém na Trutnovsku činí stromy okolo silnic I. třídy,“ podotýká Javůrek.

Podle něho nelze srovnávat statistiky nehodovosti z roku 2006 a 2007. „V roce 2006 ovlivnil chování řidičů nástup bodového systému. Porovnávat tak můžeme roky 2005 a 2007. Lidé totiž získali pocit, že postih za dopravní přestupek není až tak častý, jaký čekali, počet přestupků se tím pádem zvýšil,“ dodává Václav Javůrek.