Elektrárna se tak zavazuje nejen k pravidelné dodávce tepla, ale rovněž k provozování souvisejících zařízení. Některé výměníkové stanice vlastněné městem dosud ČEZ provozoval v podobě nájemní smlouvy. Peníze radnice zpětně investovala do oprav a údržby zařízení. ČEZ nyní stanice včetně pozemků za cenu deseti nájmů odkoupil. „Vlastnit zařízení pro nás ztratilo smysl, protože stejně to provozoval někdo jiný a naše rozhodovací pravomoce byly nulové,“ vysvětlil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Elektrárna momentálně spravuje 140 vlastních výměníkových stanic a teplem zásobuje 8 tisíc trutnovských domácností. Pro 24 tisíc obyvatel hlavního města okresu ročně dodá 350 TJ tepelné energie. „Podpisem smlouvy o převzetí tepelného hospodářství s městem Trutnov byla naplněna vize být zároveň výrobcem tepla a jeho dodavatelem konečným zákazníkům s vyloučením distribučního mezičlánku. To nám umožňuje garantovat spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla odběratelům za konkurenceschopnou cenu,“ uvedl Jaroslav Kužel.

Spolupráce mezi oběma stranami začala v roce 1991. Tehdy Trutnov s poříčskou elektrárnou uzavřel obstaravatelskou smlouvu na obsluhování topného hospodářství, které měl do té doby na starosti podnik bytového hospodářství. Elektrárna převzala i třicítku zaměstnanců.

„Po prvních zkušenostech s obsluhováním a udržováním tohoto zařízení byla v roce 1996 uzavřena nájemní smlouva. Elektrárna Poříčí postupně prováděla opravy výměníkových a předávacích stanic a zajišťovala potřebné rekonstrukce hrazené městem formou reinvestic nájemného,“ dodal Jaroslav Kužel.