Například Vladimír Dryml, ředitel vrchlabské nemocnice k problematice oznámil: „Vzhledem k tomu, že obchodování krve vstoupilo do českého zdravotnictví, je nedostatek krve po celé zemi. My se potýkáme s problémy, i když máme uzavřenou smlouvu s Vojenskou nemocnicí v Praze. Ubývá dobrovolných dárců.“ Obecně však nelze říci, že by byl krve akutní nedostatek. Například transfúzní oddělení Oblastní nemocnice v Trutnově nemá žádné problémy. Naopak musí počty dárců v současné době spíše regulovat podle potřeb.

Odběry se zde provádějí kromě pátku každý den v půl sedmé a dále v 8, 9, 10, 11 a ve 12 hodin, plazmaferézy na separátoru podle objednávek také denně a dokonce včetně pátku. „Krev musíme stihnout zpracovat ve vymezeném termínu. Například červené krvinky mají totiž expiraci čtyřicet dva dny. Proto můžeme odebrat jen takové množství krve, kterou jsme schopni spotřebovat. Nemůžeme dopustit, aby prošla lhůtou,“ řekla primářka oddělení Alena Kvardová. „Dárce neodmítáme, chceme, aby se základna pro potřebné krevní skupiny stále rozšiřovala. Ale snažíme se odběry regulovat,“ dodala primářka.

Podle posledních statistických poznatků lze konstatovat, že spotřeba krve obecně mírně klesla. „Zřejmě je to proto, že se vzhledem ke stále modernějším metodám léčby snížila operativa,“ vysvětlila Alena Kvardová.

Transfuzní oddělení v Trutnově vykrývá potřeby nejen trutnovské, vrchlabské a dvorské nemocnice. „Plníme většinou veškeré požadavky zdravotníků podle objednávek, pokud nejde vyloženě o nějakou speciální poptávku z hlediska konkrétní krevní skupiny. Ale to není naším specifikem. Je to skutečně jen ve výjimečných situacích a to se může stát všude. Pak obvoláváme své dárce a snažíme se udělat vše proto, abychom potřebnou krev sehnali,“ informovala primářka.

Kalkulované ceny jsou podle ní srovnatelné s ostatními zařízeními svého druhu v republice. „Nepřekračují ceny úhrady od pojišťoven,“ upozornila Kvardová. Nejbližší další transfúzní stanice je v Náchodě, krev se odebírá i v jilemnické nemocnici, kam dojíždějí hematologové ze Střešovic. O eventuálních soukromých transfúzkách v trutnovském regionu Alena Kvardová nemá zatím žádné informace. „Po republice se sice začínají rozmáhat soukromá plazmaferetická centra, která dárce motivují finančně, ale pro nás je nejbližší v Pardubicích,“ sdělila.

Trutnovskou základnu dárců tvoří nyní zhruba 3 tisíce lidí. Veškeré dárcovství je bez nároku na odměnu. Dobrovolníci dostávají pouze poukázky na jídlo. Mnozí se do transfúzní stanice rádi vracejí. Ti nejaktivnější dostávají Janského plakety. Pro zajímavost: V trutnovské transfúzce dosud nebyl záchyt viru HIV.