Sešli se zde, aby jako každým rokem v tuto dobu zhodnotili nejen svoji činnost v uplynulém roce a naplánovali si úkoly pro letošek, ale také si v příjemném rodinném prostředí nabíjeli baterie pro svoji práci v letošním roce, jak několikráte sdělila přítomným předsedkyně Konfederace politických vězňů a Naďa Kavalírová.

Kulturní vstup

K rodinné pohodě přispěl, podobně i jako v minulých letech, zazpíváním dvou duchovních a třech národních písní packýpěvecký sbor rodiny Čančíkových. Po tiché vzpomínce na zemřelé členy KPV, přivítala velice srdečně předsedkyně packé pobočky Blanka Čílová přítomné, včetně hostů, mezi nimi byla, letos již po patnácté, dříve zmíněná Naďa Kavalírová s dalšími členy ústředí KPV. Packá schůze je natolik jedinečná, že neváhala s ní do Nové Paky přijet i velká část ústředního výboru KPV.

Hosté

Mezi hosty nechyběli ani senátor Jiří Liška a náměstek krajského hejtmana Petr Kuřík se svými manželkami. Z představitelů měst navštívili toto setkání novopacký místostarosta Josef Hendrych, starosta Hořic Ivan Doležal s dalšími dvěma členy zastupitelstva a starostka Staré Paky Věra Hlostová. Nechyběl tradiční účastník z Jičína Jiří Vitvar a pozdravit své packé přátelé přišli i zástupci PTP z téhož města, kteří velmi často a úspěšně s packou pobočkou KPV spolupracují.

Již tradičně se přišla navštívit roční hodnocení a seznámit se tak s činností přišla i velká řada zástupců z různých českých poboček KPV. Zdravice zde pronesli zástupci z Hradce Králové, Náchoda, Trutnova, Semil, Chrudimi a Neratovic. Tentokráte z důvodu zranění se nemohl dostavit poslanec Zdeněk Lhota, z jehož zdravice se přítomní dozvěděli, jak velice ho mrzí neúčast na letošním setkání, protože dobře ví jak důležité je pro něho vstřebání atmosféry jednání, která pro něho znamená, mimo jiné, i velkou inspiraci pro jeho práci v poslanecké sněmovně.

Projevy

Vesvých projevech se hosté vyjadřovali velmi pochvalně k práci packé pobočky KPV za níž stojí zvláště její předsedkyně Blanka Čílová. Předsedkyně Naďa Kavalírová prohlásila, že packá pobočka je velká rodina, kam velice ráda každoročně v lednu jezdí: “ Nezradím nic z toho co jsem si předsevzala a budu bojovat neustále za práva bývalých politických vězňů. Musíme stále přemýšlet nad budoucností KPV a oslovovat mladé lidi, kteří nám umějí naslouchat, abychom mohli tuto naši planoucí pochodeň předat. V podobném tónu mluvil i představitel K 231 Ing. Mirko Šťastný. Ten také představil přítomným březnový společenský pořad v Praze na Žofíně, k výročí vzniku této organizace v roce 1968.

Vznik ústavu

Senátor Jiří Liška, který se hodně zasloužil o vznik Ústavu pro studium totalitních režimů, sdělil přítomným, že tento Ústav řídí sedmičlenná rada jejíž předsedkyní byla jmenována prezidentem Václavem Klausem Naďa Kavalírová. Ústav má zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci. „Stojím za Vámi a spolehněte se, že i nadále Vás budu podporovat“, řekl na závěr senátor.

Kniha

Že osud politických vězňů a snaha o seznámení s jejich utrpením leží na srdci i mladým lidem, dokumentuje Veronika Kuříková svoji nedávno vydanou knihou III. odboj na Novopacku. Autorka zde poděkovala za pomoc při poskytování materiálu pro svoji knihu. „Jsem si vědoma, že kniha není úplná, protože v době, kdy již byla v tisku jsem získala další svazky, které ještě nebyly prostudovány.Slibuji, že dalšími novými poznatky knihu ještě doplním“. Přítomní se rovněž dozvěděli, že v úterý 12. února v 18 hod. bude v novopacké knihovně probíhat beseda k této knize za přítomnosti senátora Jiřího Lišky a hejtmana Královéhradeckého kraje.

Web

Velikou aktivitu na podporu KPV vyvíjí již několik let další mladý člověk Michal Kuchta, který vede internetové stránkyhttp://www.pametnaroda.cz, kde prezentuje vše co souvisí s činností KPV a svými fotogaleriemi systematicky seznamuje s činností této organizace. I návštěvníci sobotního setkání mohli vidět jeho promítanou smyčku snímků z různých setkání a výstav z minulých let.

Velice zajímavé bylo vyprávění Hany Truncové, která spolu s dalšími členkami KPV navštěvuje školy, kde seznamují žáky a studenty s persekucemi některých našich občanů za komunistické nadvlády.

Přednášky

„ Z těchto přednášek na školách a jejich následných diskusí máme velmi dobré pocity a zkušenosti. Velice nás překvapuje značný zájem jaký školáci o tuto neblahou minulost mají“, řekla mimo jiné hlavní organizátorka těchto školních besed. Mluvilo se zde rovněž i o stránkách http://www.dcery.cz, kde dcery již nežijících politických vězňů líčí své pocity a smutné vyrůstání bez svých otců.

Přítomen byl rovněž Jaroslav Grosman, o jehož životních osudech se můžete dočíst na

pravi_vvrhttp://www.lidovky.cz/jak-sokolove-dopadli-zlodeje-dik-/ln_bezpravi.asp?c=A061108_152118_ln_bez

Mimo zhodnocení loňské, velice obsáhlé činnosti, se zmínil ve své výroční zprávě člen výboru packé pobočky KPV Miloš Rataj o plánech pro letošní rok. V nabídkách letošní činnosti nechybí další Prvomájové setkání na Letenské pláni, tradiční setkání politických vězňů v Praze na Žofíně a v Jáchymově, ale i besedy a výstavy a mnoho dalších činností. Míla Pour