V sobotu dopoledne ještě nepršelo, takže se na třech okruzích kolem rybníka u letiště sešla zhruba stovka lidí. Již tradičně akci pod názvem Vítání ptačího zpěvu pořádali správci Krkonošského národního parku. Role odborného vypravěče se zhostil Jiří Flousek. Účastníky provedl zajímavými místy mokřišť kolem rybníka. Ukázal jim zblízka různé druhy ptáků, které předtím jeho spolupracovníci nachytali do připravených sítí.

Vypouštění zpět do volné přírody

Opeřence Flousek před zraky veřejnosti nejprve opatrně okroužkoval a pak je pustil opět zpátky do volné přírody. Tento akt, stejně jako rozeznávání ptačího zpěvu, upoutal zvláště dětské turisty. Řada z nich se nabídnutého vypouštění opeřenců do volné přírody zhostila s radostí sama. „Při akci Vítání ptačího zpěvu jsme kolem rybníka registrovali devadesát druhů ptáků. Jsou mezi nimi i druhy, které nehnízdí, a tudíž tu nežijí, ale táhnou dál z Krkonoš na sever. Do Polska a Skandinávie,“ přiblížil lokalitu Jiří Flousek.

„Během jarního tahu je tu proto možné zastihnout cokoliv. Takže se tady, nebo na rybníku Vejsplachy objevují slavíci, modráčci, rákosníci velcí, řada druhů kachen, hoholi severní, morčáci prostřední. Všechny tu můžeme pozorovat. Vodní druhy vodu potřebují, takže když je v Krkonoších ošklivé počasí, vždycky si na rybnících sednou a čekají, až se zlepší situace,“ dodal ornitolog Flousek.