Od února sáhnou občané města do svých kapes podstatně hlouběji. Za kubík vody zaplatí téměř šedesát čtyři korun. Dosud stálo vodné a stočné odevět korun méně. Zatímco ve většině měst tvoří vyšší podíl cena za dodávku vody, ve Dvoře Králové platí lidé víc za odvod a čištění použitévody.

Už vloňském roce město navýšilo cenu oosm korun. Tři roky předtím ale ke zdražení nedošlo, přestože se nutné náklady zvyšovaly. Už tehdy někteří zastupitelé upozorňovali, že to může vbudoucnu přinést výrazný nárůstcen.

Problémem, jenž jednání komplikuje, jsou tři subjekty, které se musí na ceně dohodnou. Město jako vlastník rozvodů, firma Vodovody a kanalizace jako provozovatel a majitel čistírny odpadníchvod.

Právě svlastníkem čističky vede město soudní spor, který vprvním kole prohrálo. Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vPraze ztohoto měsíce se ale hodlá zdejší radnice odvolat.