Proti návrhu se vdiskusi ktématu na jednání totiž ohradil zastupitel Zdeněk Horský (KSČM). „Některé zpojmenování se mi vůbec nelíbí. Lidé si určitá místa pojmenovali sami a ztoho by se mělo vycházet,“ kritizoval práci názvoslovné komise. Jako příklad uvedl podle něj příliš obecný třeba název cesty Klesíku. Zároveň vyjádřil obavy, že nové názvy budou pro lidi finančně zatěžujícím momentem vzhledem kzaevidování změn vobčanských průkazech. Ikdyž druhá námitka nenašla vzastupitelstvu pochopení, kpředkládaným názvům starosta Ivan Adamec zaujal vstřícný postoj.„

Členové názvoslovné komise by měli lidem ve Voletinách názvy vysvětlit,“ prohlásil.

Člen komise Vladimír Wolf naopak obhajoval názor, že názvy se opírají odůležité historické, místopisné, orientační a další momenty, polohu ulic a jejich orientaci, kdy nelze vycházet zlaických názorů. Přesto byly Voletiny znávrhu na schvalování názvoslovného bloku vyjmuty. „Dejme komisi čas a šanci, aby své návrhy před lidmi obhájila. Osvěta je důležitá a je třeba ji rozvíjet,“ dodal starosta Ivan Adamec.