Někteří zobyvatel města upozornili radnici na potíže, které mají vozíčkáři, pokud se chtějí například dostat na společenské akce nebo kulturní pořady. „Pozvali nás na vítání občánků do Staré radnice. Bohužel zde není bezbariérový přístup a tak moje matka, která je vozíčkář, se této akce zúčastnit nemůže,“ uvedl jeden zmístních občanů.

Další připomínky směřovaly knedávno otevřeným stavbám, kde se na vozíčkáře nemyslelo. Jedná se například oklidovou zónu vJungmannově a Šafaříkově ulici, kde chybí místo pro auta zdravotně postižených nebo Hankovo náměstí. Tam nebyl při rekonstrukci vyřešen bezbariérový vstup pro vozíčkáře do kulturníhodomu.

Město oproblémech ví. „Jelikož tato problematika byla celá léta zanedbávána, není vnašich silách všechny tyto problémy řešit okamžitě. Na tělesně postižené bude především pamatováno při rekonstrukcích náměstí, chodníků a městských budov,“ uvedl starosta Daniel Lukeš. Bezbariérový přístup do Hankova domu byl, podle něj věcí minulého vedení, který bylo třeba řešit při rekonstrukci náměstí.

„Dnes vzhledem kzáručním podmínkám není možno okamžitě do této stavby zasahovat, ale budeme uvažovat onějakém přijatelném řešení,“ doplnil starosta. Město je vsoučasné době ale ve svízelné finanční situaci. „Musíme přistupovat krázným úsporným opatřením, aby mohly být řešeny zásadní a klíčové problémy města, jako je na příklad čistička odpadních vod, kanalizace okrajových částí města, rekonstrukce škol a pod., což jsou prioritní problémy, jejichž nevyřešením do roku 2010se město vystavuje výrazným finančním sankcím,“ doplnil.

Proto také na okamžitá řešení všech opatření pro tělesně postižené, která by si tito občané oprávněně zasloužili, nemá město dostatek prostředků. „Rozhodně však nechceme tyto problémy zanedbávat a hledáme optimální řešení,“ uzavřel starosta Daniel Lukeš.