Po rozboru inženýrských sítí a leteckém zaměření, které proběhlo počátkem roku, jsou známy první výsledky analýzy. Ve strategické lokalitě je navržen fotbalový i hokejový stadion, atletické hřiště, tenisový areál, aquapark nebo venkovní koupaliště. Součástí vize je stejně tak internátní sportovní gymnázium, jehož studenti by mohli sportoviště využívat.

Projekt obsahuje dopravní řešení celého území včetně páteřní komunikace z kruhového objezdu Valteřická. Západní a východní oblast by zase měla propojit lávka pro pěší a kolo. V plánu je rovněž asfaltová cyklotrasa.

Stavba tenisového areálu v přípravách

„Projekt má reálné základy a je možno jej realizovat. První segmenty už jsou na dohled,“ upozorňuje starosta Jan Sobotka na připravovanou výstavbu tenisového areálu, do kterého zde chce desítky milionů korun investovat developerská společnost J & T Real Estate. Město již pro tuto investiční akci schválilo pronájem pozemků.

Pokud dojde k plánovanému rozvoji vrchlabského závodu Škoda Auto, velmi pravděpodobné se do Vejsplach přesune také stávající fotbalový stadion. „Mohla by se narodit tato dvě sportoviště a pak by se pokračovalo dále,“ dodává Sobotka.

Pozemky v řešené lokalitě, jejíž výhodou je dobrá dopravní dostupnost, jsou zčásti majetkem města a státu, zčásti v soukromém vlastnictví. S dokončením studie sportovně – rekreační zóny, jejíž vypracování si zastupitelé vytyčili v programovém prohlášení, se počítá v srpnu.