Areál už v minulosti upravovali žáci Základní školy Strž, na jeho vzhledu pracovali i zaměstnanci Domova. Nyní se ale podařilo získat dotace na rozsáhlejší práce. Projekt nese název Obnova relaxační zóny a vybudování další v památkově chráněné lokalitě – prostor pro setkávání seniorů a dětí, zdravých a hendikepovaných. „Projekt je podpořen pogramem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, a také Královéhradeckým krajem,“ uvedla Monika Machová z Domova sv. Josefa.

V současné době probíhají v parku úpravy cest, dochází k jejich zpevnění, bude položena zámková dlažba, prostor doplní lavičky, odpadkové koše a osvětlení. „Předpokládané dokončení prací na první části projektu, kterou je obnova tohoto parku, je naplánováno na červenec letošního roku. Svatoanenské zahradní slavnosti, tradičně pořádané Domovem svatého Josefa, se tedy budou konat v již obnoveném parku,“ doplnila Machová.
Druhá část projektu zahrnuje vybudování zcela nové relaxační zóny s pěšinami, odpočinkovými lavičkami, částečně krytým altánem a ohništěm v prostoru mezi Domovem sv. Josefa a budovou bývalé Juty.

Zámecký park i nová relaxační zóna budou propojeny upraveným prostorem podél břehu řeky, jehož rekultivace je také součástí projektu.
Relaxační zóny umožní kvalitněji trávit volný čas nejen klientům domova, ale i návštěvám a veřejnosti.

Zahrada je místem konání Svatoanenských slavností, které jsou beneficí pro klienty domova. Vystupují na nich hudební, taneční a divadelní soubory, své výrobky tu prezentují chráněné dílny z celé republiky. Letos se uskuteční 26. července, program se ještě připravuje.