Po prvním neúspěšném pokusu s plošinou o délce sedmadvacet metrů, přijel včera ráno hasičský výsuvný žebřík dlouhý třicet sedm metrů. Po něm vystoupal na vrcholek historické památky hasič Jiří Böhm, aby zjistil stav kovové ozdoby. Nikdo totiž nevěděl, jak je ozdoba na střechu přimontována: zda je plná nebo dutá a kolik asi může vážit. „Drží to pouze na zrezivělém kousku. Není to těžké, asi je to duté,“ hlásil. Protože hrozilo zřícení, rozhodli se pracovníci města a hasiči, že zlatý lev musí „jít“ z věže dolů.

Shodli se, že bude nutné zbytek kovového trnu uříznout a ozdobu spustit pomocí lan na zem. Nad střechu věže, která je vysoká dvaatřicet metrů, se znovu vydal hasič Böhm. Jeho úkolem bylo pomocí několika úvazů zlatého lva upevnit a odříznout zbytek držáku.

Na hasiče čekal při sundávání kovové ozdoby nelehký úkol. Několikanásobným jištěním drželi lva na místě. Pokus o odříznutí ruční pilkou nakonec ztroskotal, i když lva držel na podstavci už jen nepatrný kousek železa. Ke slovu přišla elektrická pila. Potom už se pomalu sunul velký ovál k zemi. Tady si ho převzali odborníci z firmy Less a uložili ho na nákladní auto vyložené matracemi. Mezi občany byl o akci velký zájem, podívat se přišlo i několik školních tříd. Na akci se podílela také městská policie, která oblast uzavřela. Po sejmutí se ukázalo, že lev je vyroben z úzkého měděného plechu, který je pozlacen a usazen v silně zkorodované železné tyči. Hasiči zkoumali, jestli bude možné sundat i kopuli.