První znak byl městu udělen v roce 1398 králem Václavem IV. Postupem času v jeho podobě docházelo k různým, méně či více podstatným, změnám. V listopadu 1886 byl potvrzením Zemského archivu Království českého prohlášen za autentický. Jeho současná podoba se používá již řadu let. Oficiálně nebyla doposud nijak schválena a neexistuje doklad o jeho udělení.

„Proto jsme požádali předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslava Vlčka o oficiální udělení znaku města. Po projednání v podvýboru pro heraldiku a vexilologii předseda Poslanecké sněmovny rozhodnutím ze dne 11. dubna znak městu oficiálně udělil,“ informoval Dušan Kubica z městského úřadu. Už v roce 1995 město získalo oficiální vlajku, kterou tvoří dva zelené a bílý pruh.