Přestože nezaměstnanost v náchodském okrese je poměrně nízká a koncem února její míra dosáhla 4,1 procenta, zdravotně postižení, kteří nemají práci tvoří z celkového počtu uchazečů 15,5 procenta, což představuje 417 osob. Ve stejném období minulého roku to bylo 13,3 procenta, to představovalo 500 uchazečů se zdravotním postižením o zaměstnání. „I když je loňský údaj procentuálně nižší a počtem osob naopak vyšší, je to dáno tehdejší větší nezaměstnaností. Její míra tehdy koncem měsíce února 2007 činila 5,7 procenta,“ řekla nám Jitka Součková z oddělení trhu práce Úřadu práce v Náchodě.

Právě tato instituce v zájmu zaměstnávání zdravotně postižených v souvislosti s Národním akčním plánem zaměstnanosti vyhlásila na letošní rok dotační program navazující na podobný z loňska a nazvaný Start bez bariér. „Cílem je vytvořit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a zvýšit možnosti jejich uplatnění na volném trhu práce,“ uvedla Součková. Na úhradu nákladů spojených se zřízením nového pracovního místa je stanoven příspěvek až do výše 100 tisíc korun s tím, že toto místo musí být zachováno po dobu 24 měsíců.

Jednou z možností, jak zaměstnat zdravotně postižené jsou chráněné dílny. V červenokostelecké příměstké části Horní Kostelec je v provozu v areálu firmy Mastr již několik roků jedna z nich, která se zabývá opracováváním a kontrolou gumárenských výrobků, výrobou kovových konstrukcí, umělecko – řemeslným zpracováním kovů a dalšími aktivitami. Nyní v dílně pracuje 25 zaměstnanců. Jak nám bylo sděleno, problémy jsou spíše s úřednickými kontrolami v provozu, kterých vloni bylo osmadvacet.

Velkou překážkou byl v roce 2004 zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele byla nejdůležitější změnou zrušení odpočtů u osob hrazených státem. „V praxi to znamenalo, že pro zaměsnavatele zdravotně postižených se to změnilo také. V naší chráněné dílně to činilo roční nákladovou položku zhruba více než 140 tisíc korun. Tyto peníze jsme mohli dříve využít na rozvoj našich chráněných dílen,“ uvedl vedoucích zdejší chráněné dílny Leoš Mallat.

Negativní zkušenosti s jistou náchodskou chráněnou dílnou zveřejnil na internetu Ladislav Andrš z Meziměstí, který trpí dětskou mozkovou obrnou a jemuž v chůzi pomáhají francouzské hole. „Za směšné prachy jsem dělal ve dvousměnném provozu. Vstával jsem ve tři ráno na ranní směnu a z odpolední jsem se domů vracel o půlnoci. Nezapomenutelná zkušenost. Výsledek, zdrhnul jsem za čtyři měsíce za lepším,“ napsal Andrš, který našel práci v domovském městě v šicí dílně.