Činu se měli dopustit loni v létě, když narušili v televizi vysílání pořadu Panorama obrazem jaderného výbuchu z krkonošské obce Černý Důl. Petičníky vyburcovali k protestní akci akademici z Univerzity Karlovy, kteří žádají o milost pro členy skupiny prezidenta republiky Václava Klause. Soudní proces,který se měl konat v Trutnově se skupinou už v lednu, byl z důvodu nedoručení výzvy od soudu jednomu ze signatářů odročen na 25. březen. Umělcům, které paradoxně za čin ocenil ředitel Národní galerie Milan Knížák, hrozí až tři roky odnětí svobody.

Znění textu petice:

Žádost o milost pro členy skupiny ZTOHOVEN

Vážený pane prezidente,

my níže podepsaní Vás touto cestou prosíme o milost pro členy umělecké skupiny ZTOHOVEN. Za to, že dne 17.6.2007 narušili televizní vysílání pořadu Panorama obrazem jaderného výbuchu, jsou obviněni z šíření poplašné zprávy. Hrozí jim tak trest odnětí svobody až na tři roky.

Plně uznáváme, že členové uskupení ZTOHOVEN neoprávněně nakládali s majetkem České televize. Svým činem ale nechtěli poškodit zájmy této veřejné instituce, ani šířit poplašnou zprávu. Obraz, který vložili do vysílání, byl natolik absurdní, že jej za poplašnou zprávu rozhodně nelze považovat. Atomový hřib uprostřed horské krajiny totiž nenechával nikoho na pochybách, že jde o obrazovou nadsázku. Jeho smyslem nebylo postrašit televizní diváky, ale demonstrovat rozdíl mezi skutečností a obrazem světa vnímaného skrze masmédia, a tím upozornit na důležitost kritického myšlení a vyhodnocování informací. Performance skupiny ZTOHOVEN také pomohla zviditelnit české současné umění ve světových médiích, která celou akci hodnotila vesměs kladně.

Nepřiměřená reakce České televize bohužel potvrdila fakt, že média ráda považují sama sebe za objektivního zprostředkovatele skutečnosti, čímž uvádějí své diváky v omyl. ČT tímto nesmyslným krokem zbytečně utrácí peníze daňových poplatníků a vede boj se skupinou umělců, místo aby nechala policii i soudy věnovat se závažnějších kauzám a sama se soustředila na zkvalitňování vlastních služeb.

Případné potrestání tohoto uměleckého činu by bylo nebezpečným precedentem a také mezinárodní ostudou ČR. Byli bychom snad jediným státem ve vyspělém světě, který v dnešní době posílá umělce za mříže.

Mgr. Petra Jedličková, PhD., vedoucí oboru Studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

Mgr. Denisa Kera, PhD., vědecká pracovnice Centra globálních studií, FF UK

MgA. Martin Kermes, doktorand oboru Studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

Mgr. Jan Rod, tajemník oboru Studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

Mgr. Josef Šlerka, odborný asistent oboru Studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK