Nepoužívané areály průmyslových objektů leží zbytečně ladem. To je jeden z výsledků práce na Strategickém rozvoji města. Většinou se jedná o bývalé textilní provozy, které jsou několik let nepoužívané a stojí přímo ve městě. Právě pro jejich obnovu je možné využít programů brownfield. Brownfields je plocha, která ztratila svoje původní funkční využití, má větší rozlohu a nese si nějakou ekologickou zátěž. Na jejich využití je možné získat státní i evropské dotace. Město se před několika lety zapojilo do programu, který hledá využití pro bývalé tovární komplexy.

Zatím se ale nepodařilo žádnou plochu do projektu začlenit. „Zástupci pracovní skupiny pro strategický rozvoj proto jako prioritu navrhují větší využití brownfieldu k lákání investorů,“ informoval Dušan Kubica z odboru investic a rozvoje. Zabývat se tím budou opět v pondělí. Ve světě patří znovuoživení starých továren k moderním trendům. Stát na takové projekty poskytuje soukromým subjektům finanční úlevy. Nemusí se jednat o ryze průmyslovou výrobu, ale například turistickou činnost. Staré továrny bývají architektonickou a technickou zajímavostí. Nabízí se také využití pro sportovní, ubytovací a relaxační centra.