„Zajistili jsme bezbariérový přístup do učeben i sociálního zařízení a upravili venkovní prostranství. Současně jsme vybavili učebny potřebnou moderní technikou,“ sdělil radní Václav Řehoř,“ odpovědný za krajské investice.

Škola tak získala například 3D tiskárnu, 3D scanner, notebooky, kvalitní profesionální fototechniku, trinokulární mikroskopy, 3D modelovací software a další vybavení, které škola využije ve výuce a kurzech, jež pořádá.

„Naše škola je jedním z pěti gymnázií, kterým se v rámci republiky podařilo uspět ve výzvě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jsme rádi, že díky tomuto projektu umožníme našim žákům pracovat s moderními technologiemi, které jsou mimo finanční možnosti naprosté většiny rodičů,“ doplnil ředitel gymnázia Martin Vlášek. Po dokončení projektu škola disponuje prostory, které zvýší zájem o polytechnické a přírodovědné vzdělávání a zajistí kvalitní nabídku dalšího vzdělávání v návaznosti na poptávku regionálního trhu práce.

Krkonošské gymnázium a SOŠ Vrchlabí má nové vybavení.Zdroj: Královéhradecký kraj

Oprava povalových chodníků na cestě od Luční boudy na Sněžku.
Správci národního parku opravili chodníky u krkonošských rašelinišť