"Těší mne, že mohu depozitář symbolicky otevřít jen pár dni po 58. výročí od vzniku Krkonošského národního parku. Symbolika je v tomto případě velmi důležitá. Národní parky jsou pro nás totiž výkladními skříněmi nejenom z pohledu ochrany přírody, ale dochovávají i naše prostředí kulturní a historické. A depozitář, stejně jako dobrá spolupráce s obcemi, k ochraně těchto hodnot pomůže," uvedl ministr Richard Brabec.

Stávající budova prošla rekonstrukcí a proměnila se v nové konzervátorské a digitalizační pracoviště. Celé přízemí objektu je určeno k práci se sbírkami. Jde o prostor pro příjem nových sbírkových předmětů, jejich očistu, první konzervační zásahy. V patře objektu je badatelna, zázemí pro kurátory jednotlivých podsbírek a depozitáře. Hlavní část depozitářů je umístěna v nově vybudované třípodlažní budově, která je se stávajícím objektem propojena. Nové depozitáře jsou vybaveny klimatizací, která reguluje teplotu a vlhkost a umožňuje tak dodržovat předepsané hodnoty pro uložení sbírkových předmětů.

Vchod do nového Návštěvnického centra Krkonošského národního parku v bývalém klášteře augustiniánů má připomínat skálu. Její podoba budí rozpaky.
FOTO: Roste ve Vrchlabí moderna od profesora architektury nebo betonový bunkr?

Krkonošské muzeum Správy KRNAP uchovává doklady o vývoji Krkonoš a o životě ve zdejším regionu. V minulosti neměly desítky tisíc sbírkový předmětů požadované podmínky k uložení. Správa KRNAP proto s podporou evropských fondů z Integrovaného regionálního operačního programu vybudovala v Hořejším Vrchlabí depozitář nový, zcela odpovídající současným standardům.

"Krkonoše mají krásnou a jedinečnou přírodu. Stejně tak cenná je i kultura a dědictví našich předků. Jsme rádi, že zde máme Krkonošské muzeum, které pečuje o zachování tohoto dědictví," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše.

Letos zatím ne. S případným umístěním sítí na Sněžce Správa KRNAP vyčká na to, jak se budou lidé chovat v přírodě.
Oplocení Sněžky se letos nechystá, KRNAP s umístěním sítí zatím vyčkává

"Všechny jednotlivé pobočky Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí, v Jilemnici a Pasekách nad Jizerou dosud používaly k uložení sbírek vlastní depozitáře v prostorách daného muzea - půdy, kanceláře, ale i pronajaté prostory. Lze si tedy představit, že tyto depozitáře nebyly vždy ideálním místem skladování cenných dokladů života v Krkonoších a hlavně nedostačovaly kapacitou rozrůstajícím se sbírkám jednotlivých pracovišť. Krkonošské muzeum dlouhodobě hledalo nové prostory k uskladnění sbírkových předmětů a řešení přišlo v podobě speciální výzvy pro muzea z programu IROP," vysvětlil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

V minulých týdnech proběhlo intenzivní stěhování sbírek do nového depozitáře z pracoviště Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Během léta budou přemístěny i sbírky z ostatních míst. V nejbližší době čeká pracovníky Krkonošského muzea vybalení sbírek, kontrola a uložení do jednotlivých depozitářů.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vystaví zajímavý soubor předmětů nalezený nedávno ve stropní konstrukci jednoho z domů ve Svobodě nad Úpou.
Muzeum vystaví poklad ze stropního úkrytu. Schovali ho tam Němci před odsunem