Dosavadní ředitel Jan Luštinec hodlá dál spolupracovat s muzeem, které vedl 41 roků. A to ať už při další badatelské činnosti, tak při aktivitách v rámci jilemnického Klubu Betanie České křesťanské akademie, či při své práci pro město Jilemnice, do jejíhož zastupitelstva byl na podzim opět zvolen.

Jan Luštinec
nastoupil do jilemnického muzea jako ředitel 4. září 1977. Tehdy to ještě bylo muzeum městské. Pod  Správu KRNAP pak i s vedoucím přešlo k 1. květnu 1979.

Za Janem Luštincem zůstává ohromný kus práce. Muzeum navštíví ročně hodně přes dvacet tisíc lidí, což je velmi slušná návštěvnost. "Významně rozšířil sbírku obrazů Františka Kavána, která nemá ve světě konkurenci. Zrekonstruoval část jilemnického zámku do podoby, v níž ji znali poslední vlastníci z rodu Harrachů. Vybudoval velikou expozici historie českého lyžování a tak by se dalo pokračovat. Skvělé je, že se mu dokonce v plné práci podařilo napsat dosud poslední krásnou knihu o Janu Nepomuku hraběti z Harrachu,“ připomněl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

David Ulrych se na působení ve funkci ředitele pod vedením Jana Luštince dva roky chystal. A jeho první plány? "Návštěvníci se mohou opět těšit na řadu zajímavých výstav. Třeba na výstavu o Krakonošovi, Retrovýstavu, výběr z tvorby velkého krkonošského fotografa Karla Hníka, či mineralogickou expozici. I letos se chystá výstava filatelistická a nezapomeneme ani na oblíbenou vánoční výstavu,“ přiblížil David Ulrych.

David Ulrych
* po absolvování oboru restaurování a konzervování kamene na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích vystudoval prezentaci a ochranu kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové. 
* v letech 2015 - 2016 pracoval jako dokumentátor při digitalizaci sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Od roku 2016 pracuje v Krkonošském muzeu v Jilemnici, nejprve jako průvodce, poté jako odborný pracovník.
* podílel se na vzniku řady výstav v posledních dvou letech, je např. autorem probíhající výstavy Velká válka ke 100. výročí jejího ukončení a jejím dopadům na Jilemnicko.
* ve volném čase se věnuje historickému šermu s vrchlabskou skupinou Rego. K 1. lednu 2019 jej ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch jmenoval vedoucím muzea.